Installation

Efter mottagen beställning leder vi projektet i mål och bistår kostnadsfritt med alla handlingar och kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter.

Det är projektledare som bokar uppdraget tillsammans med kunden samt planerar våra resurser utifrån projektets omfattning.

Genomförandet på plats utförs av våra egna installationstekniker för kabelförläggning, montage av utrustning, driftsättning samt utbildning i handhavandet. Vid större leveranser utför våra IT-tekniker driftsättning, avprovning och utbildning vid ett separat tillfälle.

Ring oss på 046 - 18 99 99 ..eller skicka e-post så kontaktar vi er!